BIG Hotline

Obiteljsko nasilje nije privatna stvar! Potražite pomoć za sebe i svoju djecu!

PAŽNJA! Od sada smo dostupni 24 h dnevno

Telefonska linija BIG Hotline pruža savjete povjerljivo, besplatno i prema potrebi uz prevoditelje

Telefonska linija BIG Hotline savjetuje: 

  • sve žene – s djecom i bez koje su u vezi doživjele fizičko, duševno ili seksualno nasilje ili su mu još izložene.
  • rodbinu, prijatelje i prijateljice i krug poznanika koji imaju pitanja u svezi obiteljskog nasilja
  • djelatnike ustanova i službi, koje se bave problemima obiteljskog nasilja.

Nudimo telefonsko savjetovanje i po potrebi pomoć na licu mjesta 24 h dnevno.

  • razjašnjavanje aktualne situacije, pripomoć i pomoć u orijentaciji
  • informacije o mogućnostima kako policija i sudovi mogu pomoći i štititi
  • pomoć prilikom traženja skloništa i drugih mogućnosti smještaja
  • informacije o drugim savjetodavnim službama i posredovanje

Pružanje pomoći telefonskom linijom BIG Hotline usko je povezano sa savjetovalištima za žene: Bora, Frauentreffpunkt, Frauenraum, Tara i Međukulturnoj inicijativi.

Ovaj letak financirala je uprava za integraciju, rad i socijalna pitanja.