BIG Hotline

Przemoc domowa to nie jest prywatna sprawa! Poproś o pomoc dla siebie i swoich dzieci!

UWAGA NOWOŚĆ! Przez całą dobę

Gorąca linia BIG dostarcza porad w sposób anonimowy, bezpłatny i, w razie potrzeby, przy pomocy tłumaczy.

Gorąca linia BIG udziela porad:

  • wszystkim kobietom – bezdzietnym i posiadającym dzieci – które w swoim związku doświadczają lub doświadczyły przemocy fizycznej, psychicznej i seksualnej,
  • krewnym, przyjaciołom i osobom udzielającym wsparcia, które same mają pytania w tej kwestii,
  • oraz pracownikom wszelkich instytucji i urzędów, którzy w swojej pracy stykają się z przemocą domową.

Oferujemy poradę - i w razie potrzeby - pomoc na miejscu. Nasz telefon czynny jest codziennie i przez całą dobę. 

  • Wyjaśnienie aktualnej sytuacji, porada i wskazanie rozwiązań.
  • Informacje o możliwościach pomocy i ochrony ze strony policji i sądu.
  • Pomoc w poszukiwaniu schronisk i innych możliwości mieszkaniowych.
  • Informacje o innych możliwościach uzyskania porady oraz pośredniczenie przy nich.

Porady gorącej linii BIG są udzielane w ścisłej współpracy z następującymi centrami informacyjnymi dla kobiet: Bora - punkt spotkań dla kobiet, przestrzeń dla kobiet, Tara i inne interkulturalne inicjatywy.

Niniejsza broszura została sfinansowana przez komisję senacką do spraw integracji, pracy i spraw socjalnych.